kolumny, pilastry, zworniki, wsporniki - Elewacyjne Profile Dekoracyjne

  • facebook
  • wattsup
  • instagram
Przejdź do treści


Inne dekoracje
______________

kolumny

zworniki

naczółki

wsporniki 3
Wsporniki
Zwornik w architekturze pełnił ważną rolę,  kiedyś bowiem sklepienia łukowe były jedną z podstawowych form, a takie  sklepienia wieńczył, a może właśnie zwierał blok kamienny często  występujący  w formie trapezu.
Konsola to w architekturze nic innego jak  rodzaj ozdobnej podpory, czyli element na którym wspierać może się  gzyms, profil podparapetowy, lub najzwyklejsza półka jeśli pomyślimy o  zastosowaniu konsoli we wnętrzu budynku.
kolumny
Co to jest kolumna chyba wie każdy kto  kiedykolwiek zainteresował się architekturą. Temat kolumny to temat  rzeka ... rodzajów kolumn i sposobów ich dekorowania są niemal  niezliczone ilości. Każda kolumna czy pilaster ma jednak kilka cech  wspólnych, a mianowicie:
  • bazy
  • trzony
  • głowice (kapitel)
Pilaster jest to element pionowy w formie płaskiego filara wystającego nieco przed lico ściany. Pilastry pełniły funkcję konstrukcyjną, ale dziś zazwyczaj ich rola sprowadza się do zastosowań estetycznych, aby podzielić płaszczyznę ściany.
gzyms naczółkowy 1
Naczółki
Naczółki występują w wielu konfiguracjach i formach, nie tylko w przypadku dekoracji portyków. Naczółkiem dziś nazwać możemy również dekorację ponad drzwiami lub otworem okiennym, która spoczywa na półkolumnach, pilastrach, czy innym obramowaniu stanowiąc jego swoiste zwieńczenie.


Kolumny i pilastry
______________

- Głowice kolumn -
Głowica, czyli górna część kolumny. Można montować ją jako element pojedynczy (przykładowe wzory KG01 i KG02) lub z dodatkowym kwadrotowym zwieńczeniem zwanym architrawem (przykład głowicy KG03). Elementy przez nas wykonywane składają się z dwóch połówek, co znacznie ułatwia ich montaż na trzonie kolumny. Możemy wykonać dowolnych rozmiarów głowice do dowolnej średnicy kolumny.
kolumnagłowica 01
kolumnagłowica 02
kolumnagłowica 03
______________


- Trzony kolumn -
Trzon kolumny czyli jej najważniejsza część. Mamy dla Państwa w naszej ofercie kilka rozwiazań, aby uczynić kolumny jeszcze bardziej okazałymi. Produkowane przez nas elementy to tzw. otuliny na istniejące już kolumny. Możemy wykonać również pełne trzony kolumn lub półkolumn o dowolnej średnicy.
______________


- Bazy kolumn -
Baza kolumny to nic innego jak jej dolna część. Baza kolumny może spoczywać bezpośrednio na ziemi (przyklad bazy KB01 i KB02) lub na tzw. plincie, czyli kwadratowej płycie (przykład bazy KB03). Możemy wykonać dowolną bazę na dowolnej średnicy kolumnę.
kolumna baza 01
kolumna baza 02
kolumna baza 03
______________


- Pilastry -
Pilaster jest to element pionowy w formie płaskiego filara wystającego nieco przed lico ściany. Pilastry pełniły funkcję konstrukcyjną, ale dziś zazwyczaj ich rola sprowadza się do zastosowań estetycznych, aby podzielić płaszczyznę ściany. Podane wzory mogą być modyfikowane w zależności od Państwa potrzeb.
______________


- Bazy i głowice pilatrów -
Baza i kolumny pilastrów są każdorazowo dostosowywane rozmiarem do wybranych trzonów pilastrów. Zazwyczaj mają od 20 do 30cm wysokości. Są to elementy gotowe do montażu nie wymagające docinania na budowie.
głowice i bazy 01
głowice i bazy 02
głowice i bazy 03
głowice i bazy 04
głowice i bazy 05
głowice i bazy 06
______________
Zworniki i wsporniki
______________

______________
Gzymsy naczółkowe
______________

______________


Wróć do spisu treści